Uznanie Statutu Wschodniego Kościoła Staroobrzędowego, nie posiadającego hierarchji duchownej. - M.P.1928.210.482 - OpenLEX

Uznanie Statutu Wschodniego Kościoła Staroobrzędowego, nie posiadającego hierarchji duchownej.

Monitor Polski

M.P.1928.210.482

Akt obowiązujący
Wersja od: 12 września 1928 r.