Uznanie niektórych uchwał Rady Ministrów ogłoszonych w Monitorze Polskim za nieobowiązujące.

Monitor Polski

M.P.1990.24.181

| Akt jednorazowy
Wersja od: 18 czerwca 1990 r.

UCHWAŁA Nr 84
RADY MINISTRÓW
z dnia 30 maja 1990 r.
w sprawie uznania niektórych uchwał Rady Ministrów ogłoszonych w Monitorze Polskim za nieobowiązujące.

Rada Ministrów uchwala, co następuje:
Uznaje się, że nie obowiązują uchwały Rady Ministrów wymienione w załączniku do uchwały.
Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

ZAŁĄCZNIK

WYKAZ UCHWAŁ RADY MINISTRÓW OGŁOSZONYCH W MONITORZE POLSKIM, KTÓRE UZNAJE SIĘ ZA NIEOBOWIĄZUJĄCE

Lp.Nr uchwały

Rady

Ministrów

DataTytułOgłoszona (nr i poz. Monitora Polskiego z późniejszymi zmianami)
12345
123526 lipca 1962 r.w sprawie kontroli gospodarki finansowej stowarzyszeńNr 63, poz. 301
218125 lipca 1967 r.w sprawie zasad zatrudniania i wynagradzania muzyków zatrudnionych w zakładach gastronomicznych i innych uspołecznionych zakładach prowadzących działalność rozrywkowąNr 46, poz. 231 i z 1974 r. Nr 16, poz. 102
318518 czerwca 1968 r.w sprawie gospodarki ogumieniem trakcyjnymNr 29, poz. 193
429423 września 1968 r.w sprawie fundowanych stypendiów doktoranckichNr 41, poz. 288
513718 sierpnia 1970 r.w sprawie kolegiów w naczelnych organach administracji państwowej i urzędach centralnychNr 29, poz. 240
61822 stycznia 1971 r.w sprawie dalszego rozwoju i zwiększania efektywności działalności normalizacyjnejNr 9, poz. 59
73512 lutego 1971 r.w sprawie rozwoju informacji naukowej, technicznej i ekonomicznejNr 14, poz. 104
8334 lutego 1972 r.w sprawie sztucznego uodpornienia w celu uzyskania surowic testowychNr 9, poz. 63
91479 czerwca 1972 r.w sprawie ustanowienia odznaki "Zasłużony Pracownik Przemysłu Spożywczego i Skupu"Nr 31, poz. 170
101044 maja 1973 r.w sprawie zasad wynagradzania pracowników zatrudnionych w halach maszynNr 23, poz. 138
112509 listopada 1973 r.w sprawie służby pracowniczej w państwowych jednostkach organizacyjnychNr 53, poz. 297 i z 1982 r. Nr 19, poz. 165
1228013 grudnia 1973 r.w sprawie udziału uspołecznionych zakładów pracy w tworzeniu Funduszu Akcji Socjalnej MłodzieżyNr 56, poz. 313
131103 maja 1974 r.w sprawie doskonalenia i rozwoju systemu orientacji i poradnictwa zawodowegoNr 19, poz. 112
1417312 lipca 1974 r.w sprawie oceny ekonomicznej efektywności inwestycji i innych zamierzeń rozwojowychNr 28, poz. 164
152536 listopada 1974 r.w sprawie zadrzewiania krajuNr 38, poz. 215
16327 lutego 1975 r.w sprawie pomocy Państwa na rzecz budownictwa mieszkalno-pensjonatowegoNr 6, poz. 32 i z 1979 r. Nr 2, poz. 12
1712719 sierpnia 1977 r.w sprawie rozwoju rzemiosł artystycznychNr 24, poz. 121
1814120 września 1977 r.Karta praw i obowiązków rzemieślnikaNr 25, poz. 123
1917312 listopada 1979 r.w sprawie wydatków reprezentacyjnych państwowych jednostek organizacyjnychNr 28, poz. 145 i z 1980 r. Nr 13, poz. 55
20222 lutego 1981 r.w sprawie pomocy materialnej dla osób łączących pracę w indywidualnych gospodarstwach rolnych z naukąNr 6, poz. 45
2120912 października 1981 r.w sprawie kompleksowej obsługi rolnictwa przez banki w zakresie obrotu nieruchomościami rolnymiNr 29, poz. 266
222546 grudnia 1982 r.w sprawie pracowniczych biletów kolejowych i autobusowychNr 30, poz. 260
238929 lipca 1983 r.w sprawie dystrybucji i sprzedaży znaków wartościowychNr 27, poz. 151
243419 marca 1985 r.w sprawie realizacji przez przedsiębiorstwa państwowe społecznych zadań na rzecz załóg pracowniczychNr 6, poz. 43
25RP i RM7 maja 1985 r.w sprawie zapewnienia warunków skutecznej działalności Inspekcji Robotniczo-ChłopskiejNr 10, poz. 82
264528 marca 1986 r.w sprawie systemu analiz i ocen działania mechanizmów reformy gospodarczejNr 11, poz. 71
2718324 października 1988 r.w sprawie podwyższenia kwot jednorazowych odszkodowań z tytułu wypadków i chorób pozostających w związku ze służbą wojskowąNr 30, poz. 265