§ 2. - Uznanie niektórych uchwał Rady Ministrów i Prezydium Rządu ogłoszonych w Monitorze Polskim za nieobowiązujące.

Monitor Polski

M.P.1986.31.221

| Akt jednorazowy
Wersja od: 17 listopada 1986 r.
§  2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.