Monitor Polski

M.P.1950.A-113.1420

| Akt indywidualny
Wersja od: 26 października 1950 r.

DECYZJA
MINISTRA FINANSÓW
z dnia 16 października 1950 r.
w sprawie uznania majątku Towarzystwa Kredytowego Miejskiego we Lwowie, znajdującego się na obszarze Państwa Polskiego - za zlikwidowany.

Na podstawie art. 35 ust. 2 i art. 38 dekretu z dnia 25 października 1948 r. o zasadach i trybie likwidacji niektórych instytucyj kredytu długoterminowego (Dz. U. R. P. Nr 52, poz. 411) uznaję majątek Towarzystwa Kredytowego Miejskiego we Lwowie, znajdujący się na obszarze Państwa Polskiego - za zlikwidowany.
Równocześnie uchylam zarządzenie z dnia 24 lutego 1949 r. o likwidacji majątku Towarzystwa Kredytowego Miejskiego we Lwowie, znajdującego się na obszarze Państwa Polskiego (Monitor Polski Nr A-12, poz. 137).