§ 8. - Uzgadnianie cen artykułów nietypowych i opłat za nietypowe usługi (roboty) przemysłowe wykonywane dla jednostek gospodarki uspołecznionej przez przedsiębiorstwa podległe i nadzorowane przez Ministra Handlu Wewnętrznego.

Monitor Polski

M.P.1964.22.97

| Akt utracił moc
Wersja od: 2 kwietnia 1964 r.
§  8.
Traci moc zarządzenie nr 29 Ministra Handlu Wewnętrznego z dnia 7 lutego 1961 r. w sprawie trybu ustalania cen na wyroby nietypowe i opłat za nietypowe usługi, wykonywane przez Zakłady Wytwórcze Mebli Artystycznych w Henrykowie na zamówienie jednostek gospodarki uspołecznionej (Dz. Urz. MHW Nr 8, poz. 17).