§ 3. - Uzgadnianie cen artykułów nietypowych i opłat za nietypowe usługi (roboty) przemysłowe wykonywane dla jednostek gospodarki uspołecznionej przez przedsiębiorstwa podległe i nadzorowane przez Ministra Handlu Wewnętrznego.

Monitor Polski

M.P.1964.22.97

| Akt utracił moc
Wersja od: 2 kwietnia 1964 r.
§  3.
1.
Podstawą do określenia cen artykułów nietypowych jest kalkulacja kosztów własnych wykonawcy z doliczeniem zysku osiąganego na najbardziej zbliżonych artykułach typowych, nie wyższego jednak niż przeciętny zysk osiągany w danym zakładzie.
2.
Jeżeli ceny najbardziej zbliżonych artykułów typowych nie pokrywają ich kosztu, podstawą do określenia ceny artykułów nietypowych jest kalkulacja planowanych kosztów ich wytwarzania z uwzględnieniem zysku w wysokości nie przekraczającej 5%.