§ 1. - Uzgadnianie cen artykułów nietypowych i opłat za nietypowe usługi (roboty) przemysłowe wykonywane dla jednostek gospodarki uspołecznionej przez przedsiębiorstwa podległe i nadzorowane przez Ministra Handlu Wewnętrznego.

Monitor Polski

M.P.1964.22.97

| Akt utracił moc
Wersja od: 2 kwietnia 1964 r.
§  1.
Zarządzenie dotyczy:
1)
przedsiębiorstw objętych planem centralnym Ministerstwa Handlu Wewnętrznego,
2)
przedsiębiorstw zgrupowanych w wojewódzkich zjednoczeniach przedsiębiorstw handlowych,

prowadzących produkcję artykułów nietypowych i wykonywających nietypowe usługi (roboty) przemysłowe.