Art. 4. - Uzbekistan-Polska. Umowa o zniesieniu obowiązku wizowego dla posiadaczy paszportów dyplomatycznych. Warszawa.2015.09.10.

Monitor Polski

M.P.2016.693

| Akt obowiązujący
Wersja od: 20 lipca 2016 r.
Artykuł  4.
1.
Strony przekażą sobie nawzajem drogą dyplomatyczną wzory aktualnie obowiązujących paszportów dyplomatycznych, nie później niż 30 (trzydzieści) dni przed wejściem w życie niniejszej Umowy.
2.
Strony przekażą sobie nawzajem drogą dyplomatyczną wzory swoich nowych i zmienionych paszportów dyplomatycznych, nie później niż 30 (trzydzieści) dni przed datą rozpoczęcia ich obowiązywania.