Rozdział 3 - Zespół Katedr Sportów składający się z katedr: - Utworzenie wydziałów i katedr w Akademii Wychowania Fizycznego im. gen. broni Karola Świerczewskiego w Warszawie i w Wyższych Szkołach Wychowania Fizycznego w Krakowie, Poznaniu i Wrocławiu.

Monitor Polski

M.P.1954.A-5.150

| Akt utracił moc
Wersja od: 1 października 1968 r.

III.

Zespół Katedr Sportów składający się z katedr:

1)
gimnastyki,
2)
lekkoatletyki,
3)
gier sportowych,
4)
pływania,
5)
ciężkoatletyki,
6)
szermierki, boksu, strzelectwa sportowego,
7)
turystyki, narciarstwa, żeglarstwa;

w Wyższej Szkole Wychowania Fizycznego w Krakowie - Zespół Katedr Nauk Biologicznych składający się z katedr:

1)
fizjologii,
2)
anatomii,
3)
biologii,
4)
higieny i kontroli lekarskiej.
§  5.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia z mocą od dnia 1 stycznia 1953 r.

Marszałek Polski