§ 2. - Utworzenie wydziałów i katedr w Akademii Wychowania Fizycznego im. gen. broni Karola Świerczewskiego w Warszawie i w Wyższych Szkołach Wychowania Fizycznego w Krakowie, Poznaniu i Wrocławiu.

Monitor Polski

M.P.1954.A-5.150

| Akt utracił moc
Wersja od: 1 października 1968 r.
§  2. 1
Tworzy się na wydziałach wychowania fizycznego, wymienionych w § 1, następujące katedry wraz z połączonymi z nimi zakładami naukowymi w niżej wymienionych szkołach:
1 § 2:

- zmieniony przez § 1 zarządzenia z dnia 31 października 1961 r. (M.P.61.86.369) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 21 listopada 1961 r.

- zmieniony przez § 1 zarządzenia z dnia 2 sierpnia 1962 r. (M.P.62.65.309) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 28 sierpnia 1962 r.

- zmieniony przez § 1 zarządzenia z dnia 6 kwietnia 1964 r. (M.P.64.24.107) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 11 kwietnia 1964 r.

- zmieniony przez § 1 zarządzenia z dnia 30 stycznia 1965 r. (M.P.65.9.32) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 19 lutego 1965 r.

- zmieniony przez § 1 zarządzenia z dnia 12 kwietnia 1966 r. (M.P.66.20.113) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 9 maja 1966 r.

- zmieniony przez § 1 zarządzenia z dnia 18 października 1968 r. (M.P.68.45.320) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 1 października 1968 r.