Oddział D - w Wyższej Szkole Wychowania Fizycznego we Wrocławiu katedry: - Utworzenie wydziałów i katedr w Akademii Wychowania Fizycznego im. gen. broni Karola Świerczewskiego w Warszawie i w Wyższych Szkołach Wychowania Fizycznego w Krakowie, Poznaniu i Wrocławiu.

Monitor Polski

M.P.1954.A-5.150

| Akt utracił moc
Wersja od: 1 października 1968 r.

D.

w Wyższej Szkole Wychowania Fizycznego we Wrocławiu katedry:

1)
filozofii,
2)
nauk biologicznych z zakładami:
a)
anatomii,
b)
biomechaniki,
c)
fizyki,
d)
antropologii,
e)
biologii,
3)
fizjologii i higieny z zakładami:
a)
fizjologii,
b)
chemii,
c)
higieny,
4)
kontroli lekarskiej z zakładami:
a)
kontroli lekarskiej,
b)
traumatologii,
c)
usprawnienia leczniczego,
5)
nauk pedagogicznych z zakładami:
a)
pedagogiki,
b)
psychologii,
c)
historii kultury fizycznej,
6)
teorii i metodyki wychowania fizycznego z zakładami:
a)
teorii wychowania fizycznego,
b)
organizacji kultury fizycznej,
c)
metodyki i dydaktyki wychowania fizycznego,
d)
teorii i metodyki rekreacji ruchowej,
7)
teorii i metodyki sportów z zakładami:
a)
teorii i metodyki zespołowych gier sportowych,
b)
teorii i metodyki lekkiej atletyki,
c)
teorii i metodyki sportów wodnych,
d)
teorii i metodyki sportów zimowych,
e)
teorii i metodyki turystyki,
8)
teorii i metodyki gimnastyki z zakładami:
a)
teorii i metodyki gimnastyki,
b)
teorii i metodyki ćwiczeń muzyczno-ruchowych i tańców ludowych.
§  3.
Jeżeli przy nazwie katedr wymienionych w § 2 nie podano nazwy zakładu naukowego, należy rozumieć, że przy katedrze istnieje jeden zakład naukowy o nazwie odpowiadającej nazwie katedry.
§  4.
Łączy się niżej wymienione katedry wraz z połączonymi z nimi zakładami naukowymi w następujące zespoły na wydziałach wychowania fizycznego w niżej wymienionych szkołach: