Oddział C - w Wyższej Szkole Wychowania Fizycznego w Poznaniu katedry: - Utworzenie wydziałów i katedr w Akademii Wychowania Fizycznego im. gen. broni Karola Świerczewskiego w Warszawie i w Wyższych Szkołach Wychowania Fizycznego w Krakowie, Poznaniu i Wrocławiu.

Monitor Polski

M.P.1954.A-5.150

| Akt utracił moc
Wersja od: 1 października 1968 r.

C.

w Wyższej Szkole Wychowania Fizycznego w Poznaniu katedry:

1)
podstaw marksizmu-leninizmu,
2)
nauk biologicznych z sześcioma zakładami:
a)
anatomii i biomechaniki,
b)
fizjologii i chemii,
c)
higieny,
d)
biologii i antropologii,
e)
kontroli lekarskiej,
f)
leczniczej kultury fizycznej,
3)
teorii i metodyki wychowania fizycznego z czterema zakładami:
a)
teorii wychowania fizycznego,
b)
historii i organizacji kultury fizycznej,
c)
pedagogiki i metodyki wychowania fizycznego,
d)
psychologii,
4)
sportów z sześcioma zakładami:
a)
gimnastyki,
b)
lekkoatletyki,
c)
gier sportowych,
d)
pływania,
e)
sportów różnych,
f)
ćwiczeń muzyczno-ruchowych i tańców ludowych;