Monitor Polski

M.P.2001.38.623

| Akt utracił moc
Wersja od: 25 października 2001 r.
§  20. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu.