Monitor Polski

M.P.2001.38.623

| Akt utracił moc
Wersja od: 25 października 2001 r.
§  16. Dokumenty rządowe i inne sprawy przewidziane do rozpatrzenia na posiedzeniu referuje Przewodniczący Komitetu Rady Ministrów albo przedstawiciel organu uprawnionego lub wskazany przez Przewodniczącego członek tego Komitetu.