Monitor Polski

M.P.1947.101.661

| Akt indywidualny
Wersja od: 25 lipca 1947 r.
§  7. Przedsiębiorstwo państwowe reprezentują: naczelny dyrektor lub dwóch członków dyrekcji łącznie.

Do ważności zobowiązań potrzebne są łączne podpisy dwóch osób reprezentujących Z.Z.P.M. lub naczelnego dyrektora i pełnomocnika handlowego w granicach uprawnień wynikających z pełnomocnictwa. Korespondencję zwykłą może podpisywać każdy z członków dyrekcji.