Monitor Polski

M.P.1947.101.661

| Akt indywidualny
Wersja od: 25 lipca 1947 r.
§  6. Organem zarządzającym Z.Z.P.M. jest Dyrekcja, składająca się z dyrektora naczelnego, dyrektora technicznego i dyrektora handlowego.