Monitor Polski

M.P.1947.101.661

| Akt indywidualny
Wersja od: 25 lipca 1947 r.
§  5. Przy Z.Z.P.M. powołana będzie Rada Nadzoru Społecznego, której zakres działania, sposób powoływania i zwalniania jej członków, organizację i sposób wykonywania powierzonych czynności określi rozporządzenie Rady Ministrów.