Monitor Polski

M.P.1947.101.661

| Akt indywidualny
Wersja od: 25 lipca 1947 r.
§  4. Przedsiębiorstwo państwowe Z.Z.P.M. podlega Ministrowi Kultury i Sztuki.