Monitor Polski

M.P.1947.101.661

| Akt indywidualny
Wersja od: 25 lipca 1947 r.
§  3. Przedmiotem Z.Z.P.M. jest:
a) produkcja, montaż i renowacja instrumentów muzycznych wszelkiego rodzaju i ich części oraz nagrania płytowe,
b) zbyt artykułów wymienionych w punkcie a).