Monitor Polski

M.P.2015.1160

| Akt nienormatywny
Wersja od: 30 listopada 2015 r.

UCHWAŁA
SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
z dnia 20 listopada 2015 r.
w sprawie utworzenia Polskiej Grupy Unii Międzyparlamentarnej

Art.  1.

Popierając cele Unii Międzyparlamentarnej, organizacji międzynarodowej skupiającej przedstawicieli suwerennych państw i działającej od 1889 r. jako forum międzyparlamentarne na rzecz pokoju, demokracji i współpracy między narodami oraz umacniania instytucji przedstawicielskich, Senat Rzeczypospolitej Polskiej wyraża wolę utworzenia Polskiej Grupy Unii Międzyparlamentarnej i jej udziału w pracach Unii Międzyparlamentarnej.

Art.  2.

Członkami Polskiej Grupy Unii Międzyparlamentarnej są wszyscy senatorowie Senatu IX kadencji.

Art.  3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.