§ 8. - Utworzenie Międzyresortowego Zespołu do spraw monitorowania i oceny sytuacji międzynarodowej powstałej w związku z referendum dotyczącym wystąpienia Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej.

Monitor Polski

M.P.2016.700

| Akt utracił moc
Wersja od: 21 lipca 2016 r.
§  8.
Wydatki związane z działalnością Zespołu są pokrywane przez jednostki realizujące poszczególne czynności w ramach wykonywania zadań Zespołu.