Monitor Polski

M.P.1946.84.157

| Akt utracił moc
Wersja od: 4 września 1946 r.

UCHWAŁA
RADY MINISTRÓW
z dnia 27 czerwca 1946 r.
w sprawie utworzenia Komisji Rewizyjnej Skarbu Państwa.

1. Tworzy się przy Departamencie Budżetowym Ministerstwa Skarbu Komisję Rewizyjną Skarbu Państwa dla przedsiębiorstw, instytucji i funduszów państwowych, rozliczających się centralnie z budżetem w ramach zatwierdzanych planów finansowo-gospodarczych.
2. Minister Skarbu wyda regulamin działalności Komisji.