Utrata mocy obowiązującej Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Stanów Zjednoczonych Ameryki o współpracy naukowo-technicznej, podpisanej w Waszyngtonie dnia 10 lutego 2006 r.

Monitor Polski

M.P.2019.387

| Akt jednorazowy
Wersja od: 23 kwietnia 2019 r.

OŚWIADCZENIE RZĄDOWE
z dnia 27 marca 2019 r.
w sprawie utraty mocy obowiązującej Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Stanów Zjednoczonych Ameryki o współpracy naukowo-technicznej, podpisanej w Waszyngtonie dnia 10 lutego 2006 r.

Podaje się niniejszym do wiadomości, że zgodnie z art. 12 ust. 2 Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Stanów Zjednoczonych Ameryki o współpracy naukowo-technicznej, podpisanej w Waszyngtonie dnia 10 lutego 2006 r. 1 , utraciła ona moc obowiązującą dnia 22 listopada 2016 r.
1 Tekst Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Stanów Zjednoczonych Ameryki o współpracy naukowo-technicznej, podpisanej w Waszyngtonie dnia 10 lutego 2006 r., został ogłoszony w M.P. z 2007 r. poz. 271.