§ 2. - Utrata mocy obowiązującej niektórych aktów prawnych ogłoszonych w Monitorze Polskim.

Monitor Polski

M.P.1980.3.11

| Akt jednorazowy
Wersja od: 31 stycznia 1980 r.
§  2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.