Monitor Polski

M.P.1976.40.179

| Akt jednorazowy
Wersja od: 19 listopada 1976 r.
§  2. Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.