Monitor Polski

M.P.1976.40.179

| Akt jednorazowy
Wersja od: 19 listopada 1976 r.
§  1. Uznaje się, że straciły moc następujące akty prawne ogłoszone w Monitorze Polskim:
1) uchwały Rady Ministrów oraz b. Prezydium Rządu wymienione w załączniku nr 1,
2) zarządzenia, okólniki i pisma okólne Prezesa Rady Ministrów wymienione w załączniku nr 2,
3) zarządzenia, instrukcje i okólniki b. Przewodniczącego Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego wymienione w załączniku nr 3,
4) zarządzenia, instrukcje, okólniki i pisma okólne Przewodniczącego Komisji Planowania przy Radzie Ministrów, ministrów i kierowników urzędów centralnych wymienione w załączniku nr 4.