Monitor Polski

M.P.2018.404

| Akt jednorazowy
Wersja od: 17 kwietnia 2018 r.

OŚWIADCZENIE RZĄDOWE
z dnia 4 kwietnia 2018 r.
w sprawie utraty mocy obowiązującej Memorandum o porozumieniu między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Radą Europy w sprawie statusu Biura Informacji Rady Europy w Warszawie, sporządzonego w Warszawie dnia 4 lipca 2002 r.

Podaje się niniejszym do wiadomości, że zgodnie art. 8 zdanie drugie Memorandum o porozumieniu między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Radą Europy w sprawie statusu Biura Informacji Rady Europy w Warszawie, sporządzonego w Warszawie dnia 4 lipca 2002 r. 1 , utraciło ono moc obowiązującą dnia 31 grudnia 2010 r. 2

Jednocześnie podaje się do wiadomości, że od dnia 14 czerwca 2011 r. obowiązuje Memorandum o Porozumieniu między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Radą Europy w sprawie Biura Rady Europy w Warszawie i jego statusu prawnego, podpisane w Strasburgu dnia 14 czerwca 2011 r. 3

1 Tekst Memorandum o porozumieniu między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Radą Europy w sprawie statusu Biura Informacji Rady Europy w Warszawie, sporządzonego w Warszawie dnia 4 lipca 2002 r., został ogłoszony w M.P. z 2003 r. poz. 798.
2 Komitet Delegatów Ministrów Rady Europy podjął decyzję o likwidacji Biura Informacji Rady Europy z dniem 31 grudnia 2010 r.
3 Tekst Memorandum o Porozumieniu między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Radą Europy w sprawie Biura Rady Europy w Warszawie i jego statusu prawnego, podpisanego w Strasburgu dnia 14 czerwca 2011 r., został ogłoszony w M.P. poz. 812.