§ 4. - Usuwanie ścieków ze statków.

Monitor Polski

M.P.1977.30.149

| Akt utracił moc
Wersja od: 1 grudnia 1977 r.
§  4.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 1978 r.