§ 3. - Usuwanie ścieków ze statków.

Monitor Polski

M.P.1977.30.149

| Akt utracił moc
Wersja od: 1 grudnia 1977 r.
§  3.
Na statkach powinny być rejestrowane ilości ścieków i zawartych w nich zanieczyszczeń, wprowadzanych do wód, a także powinna być przeprowadzona dokumentacja umożliwiająca ustalenie ilości przewożonych produktów mogących szkodliwie zanieczyszczać wody.