Monitor Polski

M.P.2019.1051

| Akt nienormatywny
Wersja od: 5 listopada 2019 r.

UCHWAŁA
SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
z dnia 18 października 2019 r.
w sprawie ustanowienia roku 2020 Rokiem Świętego Jana PawłaII

18 maja 1920 r. urodził się w Wadowicach Karol Wojtyła - metropolita krakowski, kardynał, Ojciec Święty, św. Jan Paweł II. Papież Polak zajmuje szczególne miejsce w naszej historii. Wychowany w polskiej pobożności, oddany Matce Bożej, był świadom pragnień swojego narodu, znał jego przeszłość i niezbywalne potrzeby: "Wszędzie podkreślam moje polskie pochodzenie - trudno inaczej! - mówił -(...) zabrałem ze sobą całą polską historię, kulturę, doświadczenie, język (...) to dziedzictwo stale pozwala mi otwierać się na wielorakie bogactwo ludów i narodów we wspólnocie powszechnego Kościoła".

Jego wybór na Stolicę Piotrową 16 października 1978 r., a następnie I Pielgrzymka do Ojczyzny z czerwca 1979 r. stanowiły przełom w dziejach narodu zmierzającego ze stanu niewoli ku wolności. Papież wyzwolił w nas energię prowadzącą do powstania wsierpniu 1980 r. wielkiego ruchu "Solidarność", a kolejne pielgrzymki z 1983 i 1987 r. stanowiły kamienie milowe prowadzące ku odzyskaniu przez Polskę niepodległości - wbrew rządzącym wówczas komunistom. Jako papież Słowianin od początku swego pontyfikatu Jan Paweł II dopominał się o prawo narodów ujarzmionych przez Związek Sowiecki do wolności, głosząc to, stał się jednym z głównych architektów przełomu 1989 r., kiedy to po upadku żelaznej kurtyny zaczęły powstawać niepodległe państwa w całej Europie Środkowo-Wschodniej.

Po 1989 r. św. Jan Paweł II kontynuował wielką ewangelizację wolnych ludzi, uczył Polaków i społeczność całego świata, by nie zaprzepaścili wolności, a oparli swe życie na wartościach podtrzymujących rodzinę oraz prawa człowieka, w tym prawo do życia od poczęcia do naturalnej śmierci. Głosił cywilizację życia, przeciwstawiając ją cywilizacji śmierci, widząc zagrażające ludzkości, a rozszerzające się po świecie ideologie wrogie człowiekowi. Papież stał się także orędownikiem dialogu między wyznawcami wszystkich religii, a także stałym pielgrzymem odwiedzającym ludzi w odległych zakątkach świata, papieżem bliskim drugiemu człowiekowi. W trakcie swego pontyfikatu odwiedził 129 krajów. Beatyfikował 1340 osób, kanonizował 483, w tym św. Faustynę Kowalską, orędowniczkę Bożego Miłosierdzia. Dialog z człowiekiem prowadził także za pośrednictwem licznych encyklik. Jako intelektualista, filozof i poeta, ale także aktor, miał doskonały kontakt z osobami ze świata nauki, kultury i sztuki, a jednocześnie docierał ze swym nauczaniem, jako pielgrzym i turysta, miłośnik gór, do młodego pokolenia, które darzyło go wyjątkową miłością. Ustanowił Światowe Dni Młodzieży. Młodzi obywatele świata towarzyszyli mu także w ostatnich chwilach ziemskiego życia: "Szukałem was, a teraz wy przyszliście do mnie i za to wam dziękuję" - mówił na łożu śmierci.

13 maja 1981 r. papież został ciężko ranny w wyniku zamachu, którego dokonał turecki terrorysta; do dziś nie zostali osądzeni zleceniodawcy tej zbrodni. Papieża - jak sam mówił - uratowała Matka Boża. Umierał w 2005 r. po jednym z najdłuższych pontyfikatów, pokazując wartość i godność życia w cierpieniu i w starości. Zmarł 2 kwietnia 2005 r., w sobotę, o godzinie 21.37. Podczas rzymskich uroczystości pogrzebowych 8 kwietnia 2005 r. żegnały go miliony wiernych, w tym kilkaset tysięcy Polaków, 200 delegacji państwowych, królowie i szefowie rządów, przedstawiciele najważniejszych religii świata. Miliony wiernych gromadziło się w kościołach na całym świecie, śledziło uroczystości pogrzebowe w telewizji, gromadzono się na placach, żegnano papieża powszechną modlitwą. Jan Paweł II został beatyfikowany 1 maja 2011 r., a 27 kwietnia 2014 r. został kanonizowany. Św. Jan Paweł II odszedł do Domu Ojca, ale, jak wierzymy, wstawia się codziennie za nami i błogosławi z nieba, przypominając nam swoje przesłanie: "Nie lękajcie się!".

Wdzięczny za dar pontyfikatu papieża Polaka Senat Rzeczypospolitej Polskiej IX kadencji wnosi o ustanowienie roku 2020 Rokiem Świętego Jana Pawła II.

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej "Monitor Polski".