Monitor Polski

M.P.2016.45

| Akt nienormatywny
Wersja od: 12 stycznia 2016 r.

UCHWAŁA
SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
z dnia 22 grudnia 2015 r.
w sprawie ustanowienia roku 2016 Rokiem Feliksa Nowowiejskiego

W 2016 roku przypada 70. rocznica śmierci Feliksa Nowowiejskiego, a w roku 2017-140. rocznica urodzin tego wybitnego kompozytora, dyrygenta, pedagoga, organisty wirtuoza, organizatora życia muzycznego i szambelana papieskiego.

Jego dorobek wywarł wpływ na kulturę muzyczną całego świata, a w szczególności Polski. Artysta zawsze stał po stronie polskości i polskiej kultury.

Feliks Nowowiejski skomponował m.in. muzykę do "Roty" Marii Konopnickiej. 15 lipca 1910 roku, w 500. rocznicę bitwy pod Grunwaldem, utwór został odśpiewany po raz pierwszy przed pomnikiem Grunwaldzkim przez chóry pod batutą kompozytora. Artysta był autorem wielu pieśni patriotycznych, które umacniały tożsamość narodową Polaków. W niepodległej Polsce brał czynny udział w tworzeniu i organizowaniu życia artystycznego.

Feliks Nowowiejski pozostawił ogromny dorobek artystyczny, a do Jego spuścizny nadal odwołują się liczni artyści. Koncerty jego imienia przypominają o tym, jak wybitnym i uzdolnionym był artystą.

Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, przekonany o szczególnym znaczeniu Jego dorobku, ustanawia rok 2016 Rokiem Feliksa Nowowiejskiego.