Ustanowienie roku 2015 Rokiem Jana Długosza.

Monitor Polski

M.P.2014.1198

| Akt nienormatywny
Wersja od: 16 grudnia 2014 r.

UCHWAŁA
SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
z dnia 5 grudnia 2014 r.
w sprawie ustanowienia roku 2015 Rokiem Jana Długosza

Z okazji 600. rocznicy urodzin Jana Długosza - wybitnego polskiego historyka, dyplomaty i duchownego, Sejm Rzeczypospolitej Polskiej oddaje Mu hołd i czci Jego pamięć, ustanawiając rok 2015 Rokiem Jana Długosza.

Jan Długosz, ojciec polskiej historiografii i heraldyki, stworzył największe dzieło opisujące dzieje państwa polskiego - "Roczniki, czyli Kroniki sławnego Królestwa Polskiego". Jako uczestnik wielu poselstw na dworach państw europejskich opowiadał się za przyłączeniem ziem nadbałtyckich do Polski. Jan Długosz uważał historię za "mistrzynię życia", która "naucza cnoty i drogę do niej wskazuje".

Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, przekonany o szczególnym znaczeniu dzieł biskupa Jana Długosza dla dziedzictwa kulturowego naszego kraju, ogłasza rok 2015 Rokiem Jana Długosza.