Monitor Polski

M.P.2013.1019

| Akt nienormatywny
Wersja od: 16 grudnia 2013 r.

UCHWAŁA
SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
z dnia 6 grudnia 2013 r.
w sprawie ustanowienia roku 2014 Rokiem Jana Karskiego

W 2014 roku przypada setna rocznica urodzin Jana Karskiego, urodzonego w Łodzi jako Jan Romuald Kozielewski. Jubileusz ten stanowi okazję do oddania hołdu jednemu z najwybitniejszych Polaków XX wieku, bohaterowi II wojny światowej, Sprawiedliwemu Wśród Narodów Świata, obywatelowi Stanów Zjednoczonych, Honorowemu Obywatelowi Państwa Izrael, często dziś określanemu jako "człowiek, który chciał powstrzymać Holokaust".

Jan Karski pełniąc rolę emisariusza Polskiego Państwa Podziemnego dostarczył w roku 1942 przywódcom i rządom państw alianckich udokumentowany raport o tragicznej sytuacji i planowej eksterminacji Żydów prowadzonej przez niemieckich okupantów. W raporcie znajdowała się także prezentacja Polskiego Państwa Podziemnego oraz jego unikalnego charakteru w skali okupowanej Europy.

Po wojnie osiadł na stałe w Stanach Zjednoczonych, związany karierą akademicką z najstarszą katolicką uczelnią w USA, Uniwersytetem Georgetown w Waszyngtonie.

Świadectwo życia, misji i dzieła uczyniło profesora Karskiego wybitną postacią w skali międzynarodowej, a bogate dziedzictwo jakie pozostawił posiada wymiar ponadczasowy, będąc moralnym drogowskazem dla przyszłych pokoleń.

Sejm Rzeczypospolitej Polskiej w uznaniu zasług i przesłania tego wielkiego Polaka ogłasza rok 2014 Rokiem Jana Karskiego.