Ustanowienie przymusowego zarządu państwowego dla przedsiębiorstwa "Albert Hahn Rohrenwalzwerk".

Monitor Polski

M.P.1939.9.15

| Akt indywidualny
Wersja od: 12 stycznia 1939 r.