§ 5. - Ustanowienie programu wieloletniego pod nazwą "Uniwersytet Warszawski 2016-2027".

Monitor Polski

M.P.2015.1124

Akt obowiązujący
Wersja od: 3 listopada 2021 r.
§  5.  5
1. 
Wartość kosztorysowa Programu wynosi 973 440 440 zł, z tego nakłady z budżetu państwa wynoszą 945 110 500 zł i ze środków własnych 28 329 940 zł.
2. 
Nakłady z budżetu państwa, o których mowa w ust. 1, w poszczególnych latach wynoszą:
1)
2016 r. - 1 211 064 zł;
2)
2017 r. - 2 357 542 zł;
3)
2018 r. - 12 107 262 zł;
4)
2019 r. - 35 139 507 zł;
5)
2020 r. - 68 407 510 zł;
6)
2021 r. - 130 227 000 zł;
7)
2022 r. - 187 625 000 zł;
8)
2023 r. - 131 583 316 zł;
9)
2024 r. - 123 116 713 zł;
10)
2025 r. - 87 416 314 zł;
11)
2026 r. - 120 324 000 zł;
12)
2027 r. - 45 595 272 zł.
5 § 5 zmieniony przez § 1 pkt 4 uchwały nr 136 z dnia 18 października 2021 r. (M.P.2021.994) zmieniającej nin. uchwałę z dniem 3 listopada 2021 r.