§ 4. - Ustanowienie Pełnomocnika Prezesa Rady Ministrów do spraw programu "Czyste Powietrze".

Monitor Polski

M.P.2021.283 t.j.

| Akt obowiązujący
Wersja od: 18 marca 2021 r.
§  4. 
1. 
Pełnomocnik przedstawia Prezesowi Rady Ministrów analizy, oceny i wnioski związane z zakresem jego działania oraz roczne sprawozdania ze swojej działalności.
2. 
Pełnomocnik informuje Prezesa Rady Ministrów o zagrożeniach w realizacji powierzonych mu zadań.