§ 1. - Ustanowienie Pełnomocnika Prezesa Rady Ministrów do spraw programu "Czyste Powietrze".

Monitor Polski

M.P.2021.283 t.j.

| Akt obowiązujący
Wersja od: 18 marca 2021 r.
§  1. 
1. 
Ustanawia się Pełnomocnika Prezesa Rady Ministrów do spraw programu "Czyste Powietrze", zwanego dalej "Pełnomocnikiem", jako organ pomocniczy Prezesa Rady Ministrów.
2. 
Pełnomocnika powołuje i odwołuje Prezes Rady Ministrów.