§ 7. - Ustanowienie odznaki "Zasłużony Pracownik Gospodarki Terenowej i Ochrony Środowiska".

Monitor Polski

M.P.1973.32.195

| Akt utracił moc
Wersja od: 30 lipca 1973 r.
§  7.
Koszty odznaki oraz wydatki związane z jej nadawaniem będą pokrywane ze środków Ministerstwa Gospodarki Terenowej i Ochrony Środowiska.