§ 6. - Ustanowienie odznaki "Zasłużony Pracownik Gospodarki Terenowej i Ochrony Środowiska".

Monitor Polski

M.P.1973.32.195

| Akt utracił moc
Wersja od: 30 lipca 1973 r.
§  6.
Opis i wzór odznaki, zasady i tryb jej wręczania oraz sposób noszenia ustali Minister Gospodarki Terenowej i Ochrony Środowiska po uzgodnieniu z Zarządem Głównym Związku Zawodowego Pracowników Gospodarki Komunalnej i Terenowej.