§ 3. - Ustanowienie odznaki "Zasłużony Pracownik Gospodarki Terenowej i Ochrony Środowiska".

Monitor Polski

M.P.1973.32.195

| Akt utracił moc
Wersja od: 30 lipca 1973 r.
§  3.
Pracownicy wyróżnieni odznaką i posiadający wymagane warunki na równi z innymi pracownikami korzystają z pierwszeństwa:
1)
w przedstawianiu wniosków o nadanie orderów i odznaczeń,
2)
w awansowaniu,
3)
w kierowaniu do szkół ogólnokształcących i zawodowych dla pracujących oraz do szkół wyższych,
4)
w uzyskiwaniu nagród.