§ 7. - Ustanowienie odznaki "Zasłużony dla Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych".

Monitor Polski

M.P.1971.53.343

| Akt utracił moc
Wersja od: 16 listopada 1971 r.
§  7.
Opis i wzór odznaki, zasady i tryb nadawania i wręczania oraz sposób noszenia, jak również wzór dokumentu stwierdzającego nadanie odznaki ustali Minister Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych w uzgodnieniu z zarządami głównymi właściwych związków zawodowych.