§ 5. - Ustanowienie odznaki "Zasłużony dla Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych".

Monitor Polski

M.P.1971.53.343

| Akt utracił moc
Wersja od: 16 listopada 1971 r.
§  5.
1.
Utrata odznaki następuje w razie prawomocnego skazania wyróżnionego na dodatkową karę pozbawienia praw publicznych.
2.
Minister Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych może pozbawić odznaki, jeżeli jej nadanie nastąpiło wskutek wprowadzenia w błąd lub osoba wyróżniona stała się niegodna posiadania odznaki.