§ 3. - Ustanowienie odznaki "Zasłużony dla Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych".

Monitor Polski

M.P.1971.53.343

| Akt utracił moc
Wersja od: 16 listopada 1971 r.
§  3.
Odznaka może być nadawana:
1)
pracownikom budownictwa i przemysłu materiałów budowlanych zatrudnionym w przedsiębiorstwach, zjednoczeniach, organach administracji oraz w innych jednostkach organizacyjnych za wkład pracy w odbudowę i budowę kraju,
2)
innym osobom za zasługi położone w dziedzinie budownictwa i przemysłu materiałów budowlanych,
3)
obywatelom państw obcych za zasługi w dziedzinie rozwoju współpracy międzynarodowej w zakresie budownictwa i przemysłu materiałów budowlanych.