§ 10. - Ustanowienie odznaki "Zasłużony dla Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych".

Monitor Polski

M.P.1971.53.343

| Akt utracił moc
Wersja od: 16 listopada 1971 r.
§  10.
Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.