Monitor Polski

M.P.1985.15.113

| Akt utracił moc
Wersja od: 26 czerwca 1985 r.
§  8. Nadanie, utratę lub pozbawienie odznaki odnotowuje się w aktach osobowych pracownika.