§ 8. - Ustanowienie odznaki honorowej "Za zasługi dla gospodarki przestrzennej i komunalnej".

Monitor Polski

M.P.1985.9.77

| Akt utracił moc
Wersja od: 10 lipca 1986 r.
§  8. 6
Ewidencję wyróżnionych odznaką prowadzi Ministerstwo Budownictwa, Gospodarki Przestrzennej i Komunalnej.
6 § 8 zmieniony przez § 1 pkt 4 uchwały z dnia 19 czerwca 1986 r. (M.P.86.19.136) zmieniającej nin. uchwałę z dniem 10 lipca 1986 r.