§ 1. - Ustanowienie odznaki honorowej "Za zasługi dla gospodarki przestrzennej i komunalnej".

Monitor Polski

M.P.1985.9.77

| Akt utracił moc
Wersja od: 10 lipca 1986 r.
§  1.
1. 2
Ustanawia się odznakę honorową "Za zasługi dla gospodarki przestrzennej i komunalnej", zwaną dalej "odznaką".
2.
Odznaka jest dwustopniowa: srebrna i złota.
2 § 1 ust. 1 zmieniony przez § 1 pkt 1 uchwały nr 94 z dnia 19 czerwca 1986 r. (M.P.86.19.136) zmieniającej nin. uchwałę z dniem 10 lipca 1986 r.