§ 1. - Ustanowienie kontyngentów ilościowych na przywóz na polski obszar celny węgla kamiennego pochodzącego z Federacji Rosyjskiej.

Monitor Polski

M.P.1999.3.14

| Akt utracił moc
Wersja od: 15 stycznia 1999 r.
§  1.
Ustanawia się roczne kontyngenty ilościowe do dnia 31 grudnia 2001 r. na przywóz na polski obszar celny towarów określonych kodami PCN 2701 12 90 0 i 2701 19 00 0, pochodzących z Federacji Rosyjskiej, w wysokości określonej w załączniku do niniejszej decyzji.