Ustanowienie Dnia Pamięci o Zagładzie Romów i Sinti.

Monitor Polski

M.P.2011.70.690

Akt nienormatywny
Wersja od: 9 sierpnia 2011 r.

UCHWAŁA
SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
z dnia 29 lipca 2011 r.
w sprawie ustanowienia Dnia Pamięci o Zagładzie Romów i Sinti

W hołdzie Romom i Sinti, ofiarom niemieckiego nazistowskiego ludobójstwa, Sejm Rzeczypospolitej Polskiej ustanawia dzień 2 sierpnia Dniem Pamięci o Zagładzie Romów i Sinti.