§ 2. - Ustalenie wzoru, stopu, próby i wagi monet nominalnej wartości 100 złotych i 50.000 złotych.

Monitor Polski

M.P.1988.30.276

| Akt utracił moc
Wersja od: 25 października 1988 r.
§  2.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.